[File] sample1000101.txt

Moderator: Moderators

User avatar
Van Helsing
Moderator [Designated]
Posts: 455
Joined: Thu Jun 14, 2007 4:54 pm
Location: Essex, UK
Contact:

[File] sample1000101.txt

Unread post by Van Helsing »

This was a text file downloaded from Server / Episode 04:

It is a genome map.

The binary in the file name decodes to the single letter 'E'.
sample1000101.txt
(20.92 KiB) Downloaded 1787 times
The entire file is as follows:
sample1000101.txt wrote: <planet---#> 0001000
<category-#> 1011010
<index----#> 1110101
<sample---#> 1000101

{anomalous correlation - negative}
{additional CM analysis unnecessary}

01111010100010101001011011010110101


1 caattgggac ttagccccgg tcttcttatt aactaccact taaactatac atgcaagcat
61 ccacgaacca gtgagaacac cctacaaatc taatagataa atggagccga catcaggcac
121 atcaaacaca tagcccacga cgtctagccc agcctcaccc ccaagggcca cagcagtaac
181 caactttaaa ccataagcga aagctcgatt tagtcagagt aaaacagggg cggtcaacct
241 tcgtgccagc aaccgcggct taacaaaggc cccaagttaa caaaccaacg gcgtaaattg
301 tgactaggat cttatcctat acaattaagg tggatatagc ctcgtagcag tgataagctt
361 tacagtgcca caaacatcaa cataaaaatg accttaatca ccaagacata tcctacctca
421 cgaaagttga gaaacaaact gggatcagat accccactat gctcagccct taacaaaggc
481 tgtgccccaa acatatcacg cccgccagag aatttcgagc cacgcttaaa actcaaagga
541 cttgacggcg cttcgaaccc acctagagga gcctgtccta taatcgacgg tacacgattc
601 acccgaccac ctctagcccc tcagcctgta taccgccgtc gccaagcccg tccccctgag
661 ggagactaaa cgagcacaat agcctcccag gctagcacgt caggtcaagg tgcagccaat
721 gaggtggaag agatgagcta cattttctaa cacatagaaa tatgcaacgg agagccctgt
781 gaaaccaggg ctgtcaaagc aggatctagc agtaaactag gaaaagagag cctaattgaa
841 gtaggccacg aagtgcgtac acaccgcccg tcaccctctt caagcccgat agtagtacac
901 gcgccccggc aacgagtaca acataggatg agatgaggta aggtcgtaac aaggtaagcg
961 taccggaagg tgcgctttgg aacatcaaga tgtagcttaa ataaagcttt cagcttacac
1021 ctgaaaatgt tcaccaccga accattctga cacccacatt agcccacccc ccccccccat
1081 acctgacaag tttgaactaa aacatttata acaccccagt attggtgaaa gaaaggccta
1141 gaggcgcgac agagaaagta ccgcaaggga aagatgaaac aaagataaaa cacaagtaaa
1201 acacagcaaa gaccagccct tttacctttc gcattatggt ttagcaaacc acaagtggca
1261 aaaagaattt aagtcaccta ccccgaaact gagtgagcta ctaatcagcc gctaaacttg
1321 agcaaacccc tctctgtggc aaaagagtgg gaagactgct tagtagtggt gaaaagccta
1381 ccgaacccag taatagctgg ctgcttggga aacgaatttt agttctactg caaactctcc
1441 tactcccgca acaacgggca aggaaaagtt ttcaagctac ttaatagggg tacagcccta
1501 tgaacacagg actcaacctc tacctaaggg taatctgtct tattctcaca ccgtgggcct
1561 taaagcagcc atcacttaaa agcgtcaaag ctaaacccct aaaaatacca acaacaaact
1621 gaaccctaca ccacaaccaa gccaccttat aatattaaaa aagactatgc taaaatgagt
1681 aataagaaaa cgactttctc cttgcgccag cctacattct tcatgacccc ctataaatca
1741 tcacactttc ccccacattc ctgctgctca aataaaaggg gaaccccttc ccgtctggtt
1801 gaccccgaca caggcgcgca caggaaaggc ttaacctttg caaaaggaac tcggcaacaa
1861 agactccgac tggtttacca aaaacagccc cagccctctt agtatttggg gtgatgcctg
1921 cccaatgact actagttaaa tggccgcggt atctacaacc gtgcaaagag tagcgtaatc
1981 acttgttctt taaataagga ccagtatgaa cggctaaacg agagtctaac tgtctcctgc
2041 aagcagccaa tgaaattgat cttcctgtgc aaaagcagga atagccccac cagacgagaa
2101 gaccctgtga aactttaatc ggctaagtca tacacacaac taataatcac ccataattac
2161 ctggaccgtg acttagcgtt tttggttggg gtgaccttga aacaaagaaa aacttttaag
2221 aaagctataa caaagtagcc agtatccact gagaccccca cacctcaaag tacttaaatg
2281 taattagatc cgacaacgtc gatccatgaa ccaagctact ccagggataa cagcgcaatc
2341 cccttcaaga gcccctatcg ataggggggt ttacgacctc gaggttggat caggacaccc
2401 cattggtgta accgctaata atggttcgtt tgttcaacgt ttaaagtcct acgtgatact
2461 gagttcagac cggagcaatc caggtcggtt tctatctatg accccgcctt ttcctagtac
2521 gaaaggaccg gaaaaacaag gcccatgcca ctaaagtacg ccttacccat agctaatgta
2581 gacaactaaa ctagcaaccg ggatgaacct gcccctcgaa acaagagcat gctgggttgg
2641 cagagcctgg ctcaatgcaa aaggcctaag ccctttactc agagattcaa attctctacc
2701 cagtaataga ctttctcatc gtcgtgcccc ccgctctact tatcataacc atcctgatcg
2761 cggttgcatt tttaacggcc ctagaacgaa aaattattgg ctacatgcaa ctacgaaaag
2821 gaccaaacat cgttggccca cttggcctac ttcaacccct cgccgacgga tttaaacttg
2881 ttattaaaga actaaccctc ccgctacttg caaccccagc cctcttcatc ctatccccag
2941 cagcagccct aatgctagcc cttacgatat gatcccccct ccccatgcca tttcccctgg
3001 cagaccttaa cctaggacta ctattcctac tggccatatc aagcctcatg gtctactcat
3061 tattatgatc cgggtgatcc tcaaactcaa aatatgcctt aataggtgcc cttcgggcag
3121 ttgctcaaac tatctcctac gaagtaacac tggccatcat tgtattatct attgtcttac
3181 tgactggggg attttcgcta catgccctca ccaccacaca agaaccccta tacctgcact
3241 tagccacctg accatcgata ataatatggt atacctctac actagcagaa acaaaccggg
3301 ccccattcga cctaacagag ggagagtcag agctagtatc cggatttaac gttgaatacg
3361 gcgcaagccc cttcgcactc tttttcctgg ccgagtacgc caacattata ttaataaaca
3421 ccctgactgt caccctattc ttaaacccat ctacccccac ttccatccca atactcttca
3481 ccatcgccct aataagcaaa acccttctac taactataag ctttctatga atccgagcat
3541 cctacccccg atttcgctat gaccagcttt tgcacctttt atgaaaaagc ttcctaccca
3601 caacattagc cctctgccta tgacactcat cacttccaat atcaacattt gggctgcccc
3661 caacaacata ggaccgtgcc tgaatcgcaa tagggctctt tgatagagta gacaacaggg
3721 gttagaaccc cctcgcatcc tagaggagta gggttcgaac ctactcaaaa ggaatcaaaa
3781 tccttcctac ttcctttata gtacccccta gaagtgtaag ctaattaaag ctattgggcc
3841 cataccccaa aaataagggc taaccccctt cactcctacc acatgcccct ctcccagcca
3901 attatcttaa cgaccctgac cgccacaaca ctcgtctttc tactatcaac ccaccttgta
3961 ctaatatgag ccgcactaga acttagcaca ctagcaatcc tccccctaat cgctaataaa
4021 tcccaccccc gagctatcga agcttctaca aaatactttt taatacaagc gatagcctcc
4081 acactaatca tcttctcagg agcgctcaac tatgaaataa caggaagtta ccaaatcgca
4141 gagttaacgg acttaacctc aataattgtg ctaaccctcg ccctgtttat taaagtggga
4201 ctagtgccat tccacttctg agtaccagaa gtcctacaag gaatacccac agctcctgca
4261 atctttctac tgacatggca gaagctaggc ccactagtta tactcttctt aattagccac
4321 ctcatcagcc ttaaactaat ctttatagtg gccgtcttat cctctcttat tgcaggttgg
4381 ataggactaa atcaaactca agtacgaaaa ctaatagcat tctcatccat cgcccaaatg
4441 gcatgaatta ttgtaatcat taaatacgcc ccatccctga caatcctgac tttttatatc
4501 tattccacta ccgtctccgc cacactactc acactagata aaatatcaac aacctccacc
4561 aaacacctca ttacctcctt ctcaaaatcc ccgactgcag ccaccctcct aactctctcc
4621 ctactctcgc tatccggcct tccacccctg gccggctttc tgccaaaatg gctaaccgtt
4681 aatcaacttg tctcagaaaa agcagcttga atcgctctcc tcatactcat ggcctccctc
4741 ttaagccttt tcttctatct tcggctatgg tacaactcct catcgaccct accgccaaat
4801 accacaaaca caacccgcct ctgacgaaaa ctaacccctc aaagcaacct aaccattaac
4861 ctccttgtcc tggctgccac cacccttctg ctatccgcca cattaatgaa agcaattacc
4921 aaacaagaaa cccccaaagc taaaagaaat taggttcaaa cttcaagccg agggccttca
4981 aagccctaaa tgggagtaaa caaaccccca tttcttgatt taaggtttgc gggactctat
5041 cccacatttt cagaatgcaa atcaaaagct ttaattaagc taaaacctca ataaacagga
5101 gggctttgat cccacaaata tttaattaac agctaaacgc tccaactaac gagcttctgt
5161 ttattccaag cctcagtact acctaaagta catctacgaa tttgcaattc gccatgaatt
5221 tcaccatgag gcctagtaaa gaggggaatt aaacccctgt aaatagattt acagcctagc
5281 gccatcaaca ctcggccact ttacctgtga acgcccaccg ttgattattc tctactaacc
5341 acaaagacat tggcaccctt tacttcgtct ttggaacatg agccggaata gtgggaacag
5401 cactaagcct ccttattcga acagaattaa gccagccagg gcccctccta ggagacgacc
5461 aaatctacaa cgtaattgtc accgcccatg cctttattat aatctttttc atagtaatac
5521 ccatcatgat cggcggattt ggaaactgac tactacccct gataatcgga gccccagata
5581 tagcattccc ccgagtaaac aacataagct tttgattgct ccccccatcc ttcatacttc
5641 tactctcctc cgcctgcgtc gaggcggggg ccggaacagg gtgaactgtc tacccgcccc
5701 tcgccggaaa tttagcccac gccggaccgt ccgtagattt gacaatcttc tctcttcatc
5761 tcgccggagt atcctctatc cttggtgcta ttaatttcat tacaacagca attaacataa
5821 aacccccagc aatatcccaa taccaaacac ccttatttgt atggtccgtc ctaattacag
5881 ccgtgctcct tctactatcc ctaccagtac tagctgctgg aatcaccata ctccttacag
5941 atcgcaactt aaatacaacc ttcttcgacc ccgcgggcgg aggagacccc atcctatacc
6001 aacacctttt ctgattcttt ggccaccccg aagtatacat cctcatcctc cctggattcg
6061 gaataatttc ccacgtggtc gccttttact caggcgaaaa ggaaccattc ggctatatag
6121 gaatggcatg agccatactc tctatcggat tcctaggatt cattgtctgg gcccaccaca
6181 tatttacagt cggaatagac gtcgacaccc gagcatactt caccaccgcc acaatagtta
6241 tcgctatccc caccggagta aaagtattta gctgacttgc caccatctac ggcggcattg
6301 tcaactgaca agccccgata ctctgagcac ttggtttcat cttcttgttc acagtagggg
6361 gcctcactgg catcgtccta gctaactcct cactagatat tgttctccat gacacctatt
6421 atgtagtcgc ccacttccac tacgtactgt caatgggggc agtcttcgcc attataagtg
6481 gattcaccca cttgattccc tcttatttac gggatttacc cttcacccaa catgaactaa
6541 aaatccaatt tataattata tttgtggggg taaattttac cttcttccca caacacttcc
6601 taggcctctc cgggataccc cgacgctatt cggactaccc agacgcatac accctctgaa
6661 acctattatc atctattggg tccctaatct caataaccgc agtcgtcctg ctcatattta
6721 ttgtatgaga agcattctca tccaaacgaa aagtaacagc actcgaaatg acaacgacca
6781 acatcgaatg gctcaacaac tgccccccat cccatcacac ctatgaagag cccgtatttg
6841 ccctagtgca aacctccttt aaaacatacc acccagcctc aagaacggag ggaatcgaac
6901 ccccacctct ggtttctaag ccagccgcta caccgccatg ctccattctc ctcaaagaag
6961 gattagtata cttcgtatta cctgttcttg tcaagagcaa aaaataggac actaaatcct
7021 atacccttct atagctaacc cgatacactt aggattccaa gatgcaatat cccctctgat
7081 agaagaatta ctgtatttcc acgaccacac gctgataatc ctatttctaa tcagctccct
7141 cgtattctac ataatttccg ccctcctcct ccccaaactc taccactcga gcgcctcaga
7201 cgtccaagaa gtagaagtaa tctgaactat cctgcccgct attgtcctca tctcagtcgc
7261 ccttccatca cttcgtaccc tttacctcat ggacgaaacc aacaacccct gccttactat
7321 taaagcaacc ggacaccaat gatattgatc ctatgaatac accgatttct ctgcactaga
7381 attcgactcc tacatagtac ccacacaaga cctgcctcta ggccacttcc gtcttctaga
7441 agttgaccac tgcatgatta ctccaacaaa ctcaaccatc cgagtactaa ttacagccga
7501 agatgtgttg cactcatggg ccatcccgtc catcggaaca aaaatagacg cacgtccagg
7561 gcgcctaaac caggtcatac tcacactggc caattccggt gtattttacg gccaatgctc
7621 cgaaatctgc ggggcaaacc acagcttcat acccattgtc atagaaacta tcccattaaa
7681 ccacttccaa ctctgactaa aagactgcat gtcctcctca ctaagaagct aaatggttag
7741 cactagcctt ttaagttaga attaggggat taacaccgac ctctccccct tagtgaccat
7801 gccccaacta aacccagagc cttgactaac aacccttcta atcacatgaa tttccttcat
7861 cgccttcctt caacccaaga ttacctcccc cgcacctgta aacgacccaa ctacccgcaa
7921 acccccaacc attaaaacat gaccctgacc gtgaacacaa acctgtttga tcaattccta
7981 atcccaagcc tcctaggcat ctccctatta atgccggccc tactaataac tgccattctc
8041 cttttaaacc ctaaaaatca atgactatca cacccaacag taacaatcaa atcttgtttt
8101 attaataaag ctacaaaaca aatcatgctt cctatcagcc cctcagggcg gaaacaatcc
8161 ttaatcctca tctccttatt aatcctcctt ctctttacta acctgcttgg cctacttcca
8221 tacaccttca ccccaacaac acaactatct ataaacatag ccctcggcct tcctctatgg
8281 ctggcaacag tattaatcgg gcttcggacc cgcccaacgg cctccctggg ccaccttctt
8341 ccaggaggga cccccaccct ccttatcccg ggcctaatct tgatcgagac aattagccta
8401 ctaattcgac caatcgccct aggtgtccga ctaacagcaa acctaactgc gggccaccta
8461 ctaattcaat taatctcaat cgccacatta aacctctgat ccataatacc cccacttagc
8521 ctattgacct tgacagtcct gattctcctc ttattactag aatttgctgt ggccataatc
8581 caagcctacg tcttcgtcct cctattatcc ctataccttc aagaaaacac gtaatgtcac
8641 accaaacaca ctcctttcac atagtccacc ccagcccctg acccctcgcc ggggccatag
8701 ccgccatatt attaacaaca ggcctgacct tctgattcca ctatgactct agccttattc
8761 tattgctcgg cctaatcacc actctattag taatactcca atgatgacga gacattatcc
8821 gagaaagcac ctacctagga caccacacac ctgcagtaca aaaaggacta cgctacggca
8881 taatcctttt tatcacatca gaggtcttct tcttcctggg cttcttctga gcattttatc
8941 actcaagcct ttcccccacc cctgagctag ggggacagtg acccccagtc ggaattacca
9001 cccttgaccc atttgaagtt cccctcctaa acacagctgt cctccttgcc tctggggtaa
9061 cagtaacctg ggcccaccac agcttgatgg aagccaaccg aacacaagca attcaggccc
9121 taacactcac cgtactcctt ggcctatact tcaccgccct tcaagccata gagtactacg
9181 aagccccctt tacaatcgca gacagcacct acggatcaac attcttcgtt gcaaccggct
9241 tccacggcct ccatgttatt attggctcaa catttctcat agtctgccta tatcgacaga
9301 caaaatatca cttcacatcc aaccaccact tcgggttcga agccgctgcc tgatattgac
9361 attttgtaga tgtcgtctga ctcttccttt acatctcaat ctactgatga ggttcatgct
9421 cttctagtat aaataataca agtgacttcc aatcactaaa cccctaacac acaacaaggg
9481 gaaaagcaat caaccttctt accatattca tagtaacctc catcaccgcc gcagccgtaa
9541 tcactataaa cctgctaata actgaaatac tacctgactc agaaaaacta tccccctacg
9601 agtgcggatt tgaccccctc ggctctgctc gcctacccct atcaattcga tttttcatga
9661 tcgccatctt attcctactt ttcgatcttg aaatcgctat cctgctccca ctcacatgag
9721 ccacccacgc cctaaacccc ctaaaaaccg ccacatgggc catcattatc ttcctattct
9781 tattcatcgg attaacatac gaatgactcc agggcggcct agaatgagca gaatagccaa
9841 cccccaaaga actagtctaa cataagacct ctaacttcga cttagaagat cacgattaac
9901 cccgcggttc tatataatca catccataag cgtcatattt ttatactcct tcgtcatctg
9961 caccatcggc ctaatcatac accacacaca cctactctca acactactat gtcttgaggg
10021 tatgatactg tcaattttca tggccttgac aatatcagcg ctcagttcaa acacctcctc
10081 attcatcctg ccactaacaa ttctaaccct ttctgcctgt gaagcaggcg tcggcctggc
10141 cctactggtt gcctctgctc gaacacataa cacagcaaac cttaaaaacc taaacctcct
10201 ccaatgctaa aacttcttct tcccacaacc atgctgatcc caacaatcaa cctcctccca
10261 aacaaaatta cctggttgcc gccaacagcc tactcgattg tcgtaatgac cctagccctc
10321 ctaatcctca acccatctga cactcttata gccactagcc gcctggccct aggtagcgat
10381 caattctcaa cccctttaat aattctgtcc tgctgacttc tccccttaat acttatagcc
10441 agccaaagtt ctatattcaa aaaccccgcc ccccaaaatc acatatttat cacaatcctt
10501 gcaatacttc aacttgctct acttatggca tttatggccc tagacttaat actattctac
10561 atctccttcg aagccaccct aatccccacc cttgtaatca tctcccgctg aggggctcaa
10621 acagaccgcc taaacgcagg tatttatttt ttgttttaca ctatcgccag ctcaatcccg
10681 ctgataatta gcaccttggt aacctacaac ctaaaaggga ctttatctct ccccgcccta
10741 caactaattc caatagcaaa ccccctctcc tgaacagaca cacttctatg actatccata
10801 ctcctagcct tcctagtaaa aatccccctt tacggcctcc acctgtgact ccccaaagct
10861 cacgtcgaag cccccattgc gggctccata atcctagctg cagtactcct aaaacttggc
10921 ggctacggcc tgttacgagt agtaaactta ctcaccgaac aaataaacac tatctacctc
10981 ccctttttaa ccttggcgct ctgaggggcc cttatgactg gccttatctg tttgcgacaa
11041 actgacctaa aatccttaat tgcctactca tcagtaagtc acatagccct agtaacggct
11101 gcaattcttg cgcggaatca attagcccca gcagcctcaa tacttctaat aatagcccac
11161 ggactgacat cctccatgct attctgcttg gcaaatttca actatgaacg tactcacact
11221 cggacactcc tggcaataca aggtatacaa ctcactacac ctgcccttac aacttgatga
11281 tttttagcta gcgcaatgaa catagctctc cccccaacaa ttaacctcat aggagaacta
11341 actattattg tctcactttt tagctggcta gacatcacac tattgttaac tggactaagc
11401 tcattcatta cagcaatcta caccctccac atattctcat ccacccaaca aggaacacta
11461 cccgcccaca ccaccctcct cccacctgcc caaacccgag aacacctcct aatactactt
11521 cactcactac catcgattat tctcatcgcc aacccccaac tcatcttccc ccaatagccc
11581 caacaaccca ccccatgatc tattgaaccc cactacgaga aggatcacgc aggaactcta
11641 actcccgctc ccagaattaa tcacctggcc ctctcattat agaccccata tctgggtaag
11701 tatagtttaa acaaaacatt agaatgtgaa cctaaaaaca ggatactaac caatccttcc
11761 ttaccccccc ccgttttcat aggtaaccag tacatcctct ggccttaggg gccggcaatc
11821 tcggtgcaac ccaaagtgaa aacacatgca acaatcaacc ctatttgtta cactattcac
11881 cctacccccc ttcatcctcg tactatcctg ctccctccca gcccccaaaa ccctccaccc
11941 ggctgacttt aaaagtataa taactaaact ggcattcttg caaagcctcc ctcccctcct
12001 cttattagtc tataacaaca caaccgctct ctcattccaa tgacactgac tcaacgtagg
12061 aacttgctct gttcacctgg gccttaaagt tgacaccttc tcagtcttct ttatcccaac
12121 agccttattc gtcacatgat caatcataga gttcaccaaa gcatacatat actcagaccc
12181 caaaatcacc agcttcttta accacctcct aatttttatt ctaatgatga tccttctaat
12241 ctccgctaac aacttactca tattattcgt gggctgagag ggagtaggca tcttgtcgtt
12301 caagctcatc aactgatgat ccttccgagc ggactctaac aaggcagccc tacaggccat
12361 catttacaac cgcctagcag atatcggaat actcgctagc atttcatgaa tggccctaaa
12421 tagcctcacc ctcgacgccc aagacgtccc catatccccc gaccactcac tcatcctagc
12481 catagccctt gtcctagcag cagctggaaa atcagcccaa tttggcttcc atccctggct
12541 cccagcagcc atagagggcc ccacaccagt ctcagcccta ctccactcaa gcaccatagt
12601 agtagcaggc attttcttat taatccgaac ctcccacatc atctacagca gccaaacagc
12661 aaccacagcc tgcctgctcc taggagcagc aacctccctg ctcacagctg cctgcgccct
12721 cacccaaaat gatatgaaga agattattgc attctcaacc tcaagccaac ttggactaat
12781 aatgagcaca attggactta aacagcccga acttgcattt ctacacatct caacacatgc
12841 cttttttaaa gcaatactat tcctgtgcgc agggtcaatt atccatagcc ttaacaacga
12901 gcaagatatt cgaaagatgg gcggccttaa aaaagcaata cccatcacca cctcttgctt
12961 gactattgga gcattagctc tcaccggcat acccttcctc tcaggatttt tttccaaaga
13021 cgccattatt gaatcgctaa atacctcata cactagcgcc tgggccctta ccctcgtcct
13081 actcgccacc tccttcactg cagtttatag cttccgcatg atttatttta ccctactaaa
13141 caccaaccgc ctaacaccca tgaaccccat taatgaaaac ccagaaactg taaaccccat
13201 catacgtcta gctgtcggaa gcattgtagc cgggctatta atttcaaccc acatactacc
13261 ctctaatacc ccccaactaa ccatgcctgg cccaatcaaa cttgcagccc tcaccatcac
13321 aatagctggc ctactagtcg caatagccct gacctacgcc accaacaaat tccccccatc
13381 caccaacgac actcaactgc ccttcctaac taaactggcc tacttcaacc tcctattcca
13441 ccatctcttc tccaccactg ccctttacat aagccagaaa ctatctaccc atctgaccga
13501 ccaaacatga tacgaaacta tcggaccaaa aacattagcc tatcttcaaa ccctgttagc
13561 caaaactatt accccctatc acaaaggaaa aatgaaacag tacttcaaaa cctttttact
13621 aaccattgcc gtaattatct tcttccttct gttctaaaag aacgaaatgc ccctcgccga
13681 tggccacgaa tgagccccgt gattacgaat aatacaatta gcagggctca tccacacacc
13741 acaacaaata ctcacccatt acaatacatc tcactgaccc ctaatgactc accgaccaca
13801 acctcactcc aaggctctcc cacactaatc cacatccccc ctcacaaata cccccacgca
13861 caacagatcc cgatcaacaa ccccactcaa taaagaaaca cagccccctt ggataccccc
13921 acccctcaaa accctataaa aggatcatca gtgaacccca cacaaaaagc aaataccacc
13981 agtaagcccc ccagataaat taataatacc accaggggca taaaacttcc accctcaact
14041 actaccaaac cactaccgaa cacagccaca aaaagcaagc tcactacagc aaagtggatc
14101 attgaacttg ccgctaccat tatcgcacat actagtataa aacaacaaaa aaacaacgta
14161 atctccatca tttttatttg gatttcaacc aaaacctgag gcctgaaaag cccccgttgt
14221 ccttcaacta taaaaaccca tgacccacca gctacgaaaa tcccacccac ttattaaact
14281 tattaaccaa acccttattg acctcccaac accctcaaac atctcagctt gttgaaactt
14341 tggatcacta ctaggcctaa cccttctaat ccagatccta acaggagtct tcttaataat
14401 gcacttctca tcgggtgaca ccatagcatt ttcatctgtc gcctacacct cccgtgaagt
14461 ttggttcggg tggcttattc gcggcctcca cataaacggg gcctctctct tcttcatatt
14521 catcttcctc cacatcggac gaggcctata ctacgcatcc taccttcacg agagcacgtg
14581 aaatgtcgga gtaattatac tcctactcct gatagccact gcattcatag gctacgtcct
14641 cccgtgagga caaatatcgt tctggggagc aaccgtaatt acaaatctac tatccgccac
14701 accctacgtt ggaagcactg ttgtaccctg aatctgaggc ggcccctctg tagacaacgc
14761 aacactcata cgcttcaccg ccctacactt cattctccct tttgccctat tagcctcact
14821 agttacccac ctaatcttcc tacacgaacg aggatccttc aaccccctag gagtcaactc
14881 gaatactgac aaaatcccat tccaccccta ctatacccta aaagacaccc ttggagcagc
14941 actagccgcc tcagcactac tcaccctcgc cctctattta ccaaccttat taagcgaccc
15001 tgaaaacttt acccaagcaa actccataat tacccccaca cacattaaac cagaatggta
15061 cttcttattc gcctacgcta ttctacgatc cacccctaac aaactaggag gagtactagc
15121 catgttttca tctattctaa tcctacttct aatgcccttc ttacacacaa ctaaacagca
15181 accgatatca acacgcccca tgtctcagct cctattctgg gccctcgtcc tagacttctt
15241 cgtactcaca tgaatcggag gtcaaccagt aaactccaca tacatcttaa tgggccaaac
15301 cgcctccgtg ctctacttcg ccatcatcct catcctcata cccacaatcg gactcctgga
15361 aaacaaaata actagcttca tctacaccat cagcccccga atcaccccca taaaatttag
15421 cccccatcct agtcgcccca ccgcacttct ccaacaaaga aaaactccac cactctcgta
15481 gctaaaaaga aaagcgctgg ccttgtaaga cagaagtgga cgacaaacac cctcccgaga
15541 gtacacccac ttaagtcaag gaggcaaata aaactttaca cttcggcccc caaagccgaa
15601 attctaatta aactactcct tgccacacat ctacgttgtc gtagcttaaa tactaaagca
15661 taacactgaa aatgttaata tggacagcca gtcccgaata acgcaccccg gccaaccaca
15721 ggcgccatgt catcaaccca tatttagctc acttcctccc tatgtatatc gcgcattcat
15781 ctatttgccc catacacaca tccccccact cagattggtc cactgtacag gggttctcgc
15841 tatccgcgtc atctttcgtt cagtactaac tattactagc ttcaagctca tacctggaca
15901 cggcttccat gtattgcttt ttaagaggcc tctggttatc actctcacgt ccatatcttg
15961 cgattgcctg gacattcgtc cctcttctta gaggcctcaa cccgcaccgt cttggtctcc
16021 actcattttt gtccgtgatc gcggcatctc cagcttgagc acatttagtg gatttttatt
16081 ttttggggga gagttcaggt tccacttggg cgactatttc tttaaattcc cggtcagtaa
16141 gaaaacactc tagacttata aaactataat actttcgccc cgctctcacg cgcatactct
16201 aaatgctcta ttgtacatcc cccccccccc ccccatgtat ctgcggcggt tggggttcag
16261 gtgcacatat agctgcacca ttatagggcc ataaatttat attatagggc cataaattta
16321 tattataggg ccataaattt acatttatag agccataaat ttatattata gggccataaa
16381 tttatattat agagtcataa atttacattt atagggccat aaatttacat ttatagagcc
16441 ataaatttat attatagggc cataaattta catttataga gccataaatt tatattatag
16501 ggccataaat ttatcttata gggccataaa tttacattta tagggccata aatttacatt
16561 tataagagcc ataaacctat attatagaac cataaactta tattatagaa ccataaactt
16621 atattataga accatcaatt tacacaccac accataaacc cgaatcacaa acaccaaaca
16681 aaaatcaacc atccaactaa aacaccacat cgttattacc ccgagaacta accaaaactc
16741 taataa
This genome appears to be identical to that of mitochondrial DNA of a species of alligator, Alligator sinensis, except for the first 15 nucleotides: http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget ... +NC_004448

The first 15 nucleotides code for these 5 amino acids:
  • Valine (caa → guu)
    Asparagine (ttg → aac)
    Proline (gga → ccu)
    Glutamic acid (ctt → gaa)
    Serine (agc → ucg)
More info will be added as it is received
Last edited by Ibeechu on Fri Aug 10, 2007 12:07 am, edited 4 times in total.
Reason: Added stuff